วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555

การใช้ some และ any, การใช้คำ


some ( บาง , บ้าง ) ใช้นำหน้าคำนามนับไม่ได้เอกพจน์ และคำนามนับได้พหูพจน์ที่เป็นประโยคบอกเล่า
any ใช้ในประโยคปฏิเสธ หรือประโยคคำถาม เช่น
Please give me some pens.
My mother wants to make fried – rice. She needs some carrots.
I need some sugar for my coffee.
Do you have any salt?
No, I don’t have any.

 
ข้อควรจำ
1. some ใช้แทนคำนามนับได้พหูพจน์ โปรดรอบคอบเรื่องการใช้คำกริยา ถ้า some แทนคำนามพหูพจน์ ใช้กริยา are
2. some ใช้แทนคำนามนับไม่ได้ โปรดรอบคอบเรื่องการใช้คำกริยาถ้า some แทนคำนามนับไม่ได้ ใช้กริยา is
ถ้าเป็นประโยคคำถาม ที่เกี่ยวกับความต้องการจะใช้ some ดังนี้
Do you want some rice?
Yes, please.
ถ้าเป็นประโยคคำถามหรือปฏิเสธ จะใช้ any ดังนี้
Do you have any salt?
No, I don’t have any.
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น